V Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
1-2.12.2006 Poznań
Umysł w świecie - świat w umyśle

Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne wraz z Instytutem Psychologii
i Instytutem Filozofii UAM
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

"Umysł w świecie - Świat w umyśle"
połączoną z V Zjazdem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego,

która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2006 w Poznaniu.

Kognitywistyka to nauka o umyśle jednocząca badaczy z wielu dyscyplin. Pragniemy, aby nasza konferencja odzwierciedliła stan współczesnych badań nad umysłem i zgromadziła zarówno tych, którzy ujmuja go jak kognitywiści jak i tych, którzy poszerzając wiedzę o świecie przyczyniają się do lepszego zrozumienia umysłu. Dlatego konferencja adresowana jest do badaczy zajmujących się: zagadnieniami filozofii umysłu i poznania, psychologią, neuronauką, zastosowaniami logiki i informatyki w kognitywistyce, kognitywistycznymi teoriami w mediach i edukacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poniższymi problemami:

Umysł w świecie Świat w umyśle
  • pochodzenie umysłów,
  • architektura i zasady działania umysłów jako wytworów ewolucji,
  • umysł, mózg, ciało,
  • sztuczne umysły,
  • uszkodzenia mózgu a defekty umysłu,
  • sposoby reprezentowania świata: percepcja, pamięć, wyobraźnia, język,
  • rodzaje umysłów - umysł społeczny, racjonalny, matematyczny, etyczny, estetyczny - i ich funkcje,
  • świadomość i samoświadomość,
  • sposoby reprezentowania innych umysłów,
  • błędy w reprezentowaniu świata,

a także tych, którzy podejmują zagadnienia pokrewne.

Czas trwania wystąpienia wynosi łącznie 30 min (20 min referat + 10 min dyskusja).
Wszystkie sale wyposażone są w rzutnik multimedialny oraz rzutnik do folii.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie do dnia 30 września 2006 zgłoszenia konferencyjnego, a po akceptacji tematu przez organizatorów - dostarczenie abstraktu oraz wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 20 października 2006.

Osoby zainteresowane gorąco zapraszamy do udziału w konferencji. Do zobaczenia w Poznaniu!

W imieniu Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego,

Andrzej Klawiter, Andrzej Wiśniewski

Ostatnia aktualizacja: Webmaster: Anna Błażejewska