V Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
1-2.12.2006 Poznań
Umysł w świecie - świat w umyśle

Program

program


Uczestnicy

Paweł Baranowski, Maciej Błaszak, Anna Błażejewska, Aneta Brzezicka-Rotkiewicz, Jerzy Brzeziński, Jacek Buczny, Łukasz Cholewa, Adam Chuderski, Marcin Cichosz, Beata Daniluk, Andrzej Dąbrowski, Joanna Dreszer, Wioletta Dziarnowska, Piotr Francuz, Magdalena Gontarczyk, Honorata Hafke, Marek Hetmański, Jacek Jelonek, Jakub Jonkisz, Andrzej Kapusta, Andrzej Klawiter, Katarzyna Kobos, Sebastian Kołodziejczyk, Tomasz Komedziński, Andrzej Kubić, Karina Kurzawska, Ilona Laskowska, Dorota Leszczyńska, Piotr Leśniak, Krzysztof Łastowski, Paweł Łupkowski, Ewa Magier, Tomasz Marciniak, Piotr Markiewicz, Marcin Miłkowski, Błażej Mroziński, Zbysław Muszyński, Przemysław Nowakowski, Jan Ober, Kinga Ober-Łopatka, Katarzyna Palus, Katarzyna Paprzycka, Mikołaj Pawlak, Monika Pawłowska-Fusiara, Robert Piłat, Robert Poczobut, Piotr Podlipniak, Jarosław Południkiewicz, Łukasz Przybylski, Piotr Przybysz, Adam Putko, Anna Rykowska, Adriana Schetz, Dorota Siemieniecka-Gogolin, Bronisław Siemieniecki, Roman Słowiński, Joanna Starczewska, Radosław Sterczyński, Bronisław Sulkowski, Walery Susłow, Marek Suwara, Joanna Szwabe, Bartłomiej Świątczak, Mariusz Urbański, Max Urchs, Jan Wereszowiec-Płazowski, Iwona Werner, Dawid Wiener, Jadwiga Wiertlawska-Bielarz, Andrzej Wiśniewski, Maciej Witek, Cezary Woźniak, Andrzej Wróbel, Renata Ziemińska, Urszula Żegleń


Referaty

Maciej Błaszak - Zmysł użyteczności - abstrakt

Aneta Brzezicka-Rotkiewicz - Psychofizjologiczne korelaty ekspozycji afektywnych twarzy w depresji - abstrakt

Jacek Buczny i Radosław Sterczyński - Tykanie zegara umysłu. Sekwencjonowanie informacji i regulacja zachowania - abstrakt

Łukasz Cholewa - Pieniądz w świecie, pieniądz w umyśle: o wirtualności pieniądza - abstrakt

Adam Chuderski - Problem homunkulusa w badaniach nad umysłem i próby jego rozwiązania - abstrakt

Marcin Cichosz - Iluzyjna koncepcja świadomej woli Daniela Wegnera w kontekście wybranych ujęć filozoficznych - abstrakt

Andrzej Dąbrowski - Współczesne kontrowersje wokół intencjonalności - abstrakt

Beata Daniluk, Magdalena Gontarczyk i Piotr Markiewicz - Zniekształcenia obrazu ciała u osób po amputacjach kończyn - abstrakt

Joanna Dreszer i Elżbieta Szeląg - Błędy w percepcji kolejności bodźców słuchowych a poziom inteligencji - abstrakt

Wioletta Dziarnowska - O autorefleksyjnej naturze świadomości - abstrakt

Piotr Francuz - Teoria wyobraźni Stephena Kosslyna. Próba reinterpretacji - abstrakt

Edward Jacek Gorzelańczyk i Piotr Podlipniak - Przetwarzanie muzyki jako specyficzna funkcja poznawcza - abstrakt

Honorata Hafke - Wpływ akustycznej informacji zwrotnej na kontrolę motoryczną fonacji - abstrakt

Marek Hetmański - Umysł jako układ informacyjno-poznawczy - abstrakt

Jacek Jelonek - Modelowanie prozodii na podstawie informacji morfologicznej - abstrakt

Jakub Jonkisz - Neurofilozofia jako współczesna filozofia umysłu - abstrakt

Andrzej Kapusta - Świat rojony: psychopatologia w świetle kognitywnych koncepcji umysłu - abstrakt

Andrzej Klawiter i Anna Preis - Jak posługujemy się słuchem? Kontrola słuchowa, percepcja i inne rodzaje słyszenia - abstrakt

Katarzyna Kobos - Struktura percepcji i percepcja struktury - metodologiczno-analityczne ujęcie zagadnienia jedności, przestrzeni fenomenalnej i wewnętrznej organizacji doświadczenia zmysłowego - abstrakt

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk - Protokonceptualne aspekty życia kognitywnego umysłu - abstrakt

Tomasz Komedziński - Platforma badawcza, czyli jak uprawiać kognitywistykę z udziałem filozofii

Andrzej Kubić - Qualia, język prywatny i sceptycyzm - abstrakt

Karina Kurzawska - Filogeneza poznania według Konrada Lorenza - abstrakt

Ilona Laskowska, Marek Harat, Andrzej Stachowiak i Edward Jacek Gorzelańczyk - Wpływ zabiegu palidotomii na fluencję słowną i kategorialną u osób z idiopatyczną chorobą Parkinsona - abstrakt

Dorota Leszczyńska - Rachunki sokratyczne a relacja silnej konsekwencji w logikach modalnych - abstrakt

Piotr Leśniak - Poznanie przyczynowe u zwierząt. Przyczynek do sensomotorycznej teorii percepcji - abstrakt

Krzysztof Łastowski - Kilka uwag o przedmiocie i metodzie badań ewolucyjnych w kognitywistyce

Paweł Łupkowski - Test Turinga a logika pytań - abstrakt

Tomasz Marciniak - Empiryczna analiza i generowanie języka naturalnego oparte na założeniach gramatyki kognitywnej - abstrakt

Piotr Markiewicz, Piotr Przybysz - Neuroestetyczne mechanizmy procesów empatycznych - abstrakt

Marcin Miłkowski - Czy architektura umysłu to tylko taka sobie bajeczka? (Na przykładzie psychologii ewolucyjnej) - abstrakt

Zbysław Muszyński - Umysł w świecie. Na przykładzie komunikowania - abstrakt

Przemysław Nowakowski - Motoryczne mechanizmy poznania - abstrakt

Jan Ober i Jacek Dylak - Interakcja wzrokowa z otoczeniem - jak możemy się dowiedzieć czy Świat czy też Umysł miał inicjatywę w jej podjęciu? - abstrakt

Kinga Ober-Łopatka - Łagodne zaburzenia poznawcze jako efekt zmian w starzejącym się mózgu - abstrakt

Katarzyna Palus - Dziecięce teorie umysłu - abstrakt

Katarzyna Paprzycka - Intencje i przekonania a oczekiwania normatywne i predyktywne - abstrakt

Aleksy Patryn, Walery Susłow i Michał Statkiewicz - Komputerowe badanie błędów w rozpoznawaniu syntetycznych form graficznych - abstrakt

Mikołaj Pawlak, Argye Hillis i Edvard Herskovits - Wokselowa analiza zależności między uszkodzeniem i utratą funkcji na przykładzie ośrodków mowy w udarze niedokrwiennym mózgu - abstrakt

Monika Pawłowska-Fusiara, Ewa Magier i Błażej Mroziński - Reguła dostępności w pamięci semantycznej i emocjonalnej - abstrakt

Robert Piłat - Umysł jako przedmiot abstrakcyjny - abstrakt

Jan Werszowiec Płazowski i Marek Suwara - Umysł a nośnik - abstrakt

Robert Poczobut - Emergencja psychofizyczna - miejsce umysłu w przyrodzie - abstrakt

Łukasz Przybylski - Mózg ucieleśniony - o pewnych aspektach treści umysłu - abstrakt

Piotr Przybysz - "Mindreading" a refleksja społeczna. W stronę neurokognitywnych podstaw myślenia społecznego - abstrakt

Adam Putko - Wzrokowa reakcja antycypacyjna we wczesnej fazie rozwoju teorii umysłu: wiedza utajona, symulacja czy reguła behawioralna? - abstrakt

Anna Rykowska - Eksternalizm semantyczny a rozumowania dedukcyjne - abstrakt

Adriana Schetz - Percepcja jako działanie intencjonalne - abstrakt

Roman Słowiński - Teoria zbiorów przybliżonych oparta na dominacji jako narzędzie odkrywania wiedzy i wspomagania decyzji - abstrakt

Joanna Szwabe - Przypisywanie stanow mentalnych w komunikacji inferencyjnej - abstrakt

Bartłomiej Świątczak - Realność informacji percepcyjnej - abstrakt

Mariusz Urbański - Sylogistyczny model wnioskowania abdukcyjnego - abstrakt

Max Urchs - Odzyskiwanie świata. O neuroprotezach - abstrakt

Iwona Werner - Relacje uwagi i świadomości wzrokowej - abstrakt

Dawid Wiener - Czy o emocjach powiedziano już wszystko? Próba alternatywnej konceptualizacji procesów emocjonalnych - abstrakt

Jadwiga Wiertlewska-Bielarz - Narzędzie - obiekt subiektywny. Dwoista natura narzędzia - abstrakt

Andrzej Wiśniewski - Konstruowanie scenariuszy poszukiwań a logika pytań - abstrakt

Maciej Witek - Obrona internalistycznego ujęcia treści mentalnej - abstrakt

Cezary Woźniak - O możliwości rozumienia pojęcia ,,umysł'' w buddyzmie tybetańskim z perspektywy zachodniej - abstrakt

Andrzej Wróbel - Jak widzi mózg - od neuronu do świadomości - abstrakt

Renata Ziemińska - Sceptycyzm a filozofia umysłu - abstrakt

Urszula Żegleń - Od umysłu obliczeniowego do ucieleśnionego. Droga kognitywistyki do odkrywania świata - abstraktOstatnia aktualizacja: Webmaster: Anna Błażejewska